|     |                    
 

.

2, , , , , , , , , , , ͨ, , , , , , , , , , , , , , , , , 1, 2, , , , , , , , , ..., , , , , , , , , , ,
: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
: